Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 31 2017

mops
17:16
2769 5c5e 500
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
mops
16:44
0306 bf22
Reposted fromscorpix scorpix viadrunkwhipster drunkwhipster
mops
13:56
Reposted frombluuu bluuu
mops
12:34
8971 af77 500
Reposted fromdusix dusix via3u3a 3u3a
mops
12:33
Reposted frommyrla myrla viayveee yveee

May 29 2017

mops
15:18
2480 d48f
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viatake-care take-care
08:19
7207 6ae8
Reposted fromshitsuri shitsuri via3u3a 3u3a

May 25 2017

20:42
0297 0f76

serious:

who were you?

mops
20:40
3092 4ad6 500
Reposted fromjdeg jdeg viameovv meovv
mops
20:33
Wojciech Weiss, Pocałunek na trawie (1899)
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie via100suns 100suns
mops
20:29
Reposted fromzielono zielono via3u3a 3u3a
mops
19:27
1864 c3ad
Reposted frommaardhund maardhund viaStoneColdSober StoneColdSober
mops
17:40
9430 31a2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaKawaiiNamida KawaiiNamida
mops
17:38
9012 d045 500
Reposted fromkrzysk krzysk viathenatuss thenatuss
mops
17:38
Kocham Cię
delikatnością spojrzenia
pieszczotą słowa
prostym listem
ukradkowym uśmiechem
wyszukaną metaforą
znalezionym włosem
muśnięciem dłoni
wypisanym długopisem
nieskończonym smsem
rozlaną kawą
wysłanym zdjęciem
czekaniem na
przyrzekaniem na
trudnymi rozmowami
nieskończonymi pytaniami
długim milczeniem
nie ważne
to ważne
zawsze.
Reposted fromslowostwor slowostwor viacytaty cytaty
mops
17:36
9363 ccb3 500
Reposted fromMuppet Muppet viamagdanestor magdanestor
17:36
mops
17:35
5659 b3a2
mops
17:35
1525 269f 500
Reposted frommrrru mrrru viamagdanestor magdanestor
mops
17:35
Jeśli nie zamienisz swojego życia w opowieść, staniesz się tylko fragmentem cudzej historii.
— Terry Pratchett
Reposted fromconfusion confusion viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl