Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 15 2019

mops
18:26
5966 ae80 500
Reposted fromtfu tfu viaszczerbatyszczurek szczerbatyszczurek
mops
18:26
Nickie Zimov - Loathsome Passages (Oil on paper) (18x14 cm)
Reposted fromartfucksme artfucksme vialiliowadusza liliowadusza
mops
08:25
Zakładając, że wasi rodzice mają teraz około 60 lat i czeka ich jeszcze 30 lat życia, nie mamy dla was dobrej informacji. Jeśli wyprowadziliście się z domu zaraz po maturze, mieszkacie z dala od rodzinnego miasta i odwiedzacie ich 5 razy do roku na weekend, to zostało wam jeszcze 300 wspólnych dni. To mniej dni, niż spędziliście z nimi każdego roku, kiedy mieszkaliście w domu – i to rozłożone na 30 lat.
— ''Masz około 30 lat i myślisz, że najlepsze za tobą? Sprawdź, ile razy jeszcze zrobisz to, co lubisz'', fpiec.pl, 28.08.17
Reposted from1923 1923 viaSkydelan Skydelan

February 11 2019

mops
19:09
Prawdziwą sprawiedliwością jest przeżyć to, co uczyniło się innym.
— Arystoteles
Reposted fromobliviate obliviate viatytuteraz tytuteraz
mops
16:21
Reposted frombluuu bluuu
mops
16:20
2327 8be3 500
Reposted from4777727772 4777727772 viayouaresonaive youaresonaive

February 10 2019

mops
09:42
5369 59ef
Reposted fromNajada Najada viaSkydelan Skydelan
mops
09:30
9684 c2c3
Reposted fromnazarena nazarena vialiliowadusza liliowadusza

February 07 2019

mops
20:51
1850 dffa
Reposted fromkarahippie karahippie viawarkocz warkocz
mops
20:51
3864 29d1 500
Reposted fromsoftboi softboi viawarkocz warkocz
mops
20:50
mops
20:50
4975 578c
Reposted fromdarkanes darkanes viayouaresonaive youaresonaive
mops
20:17
mops
20:16
mops
20:16
3064 3d4b
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viayouaresonaive youaresonaive
20:16
2295 0bc3 500
Reposted fromtwice twice viayouaresonaive youaresonaive
mops
20:13
5438 e3bf 500
Reposted fromlovesweets lovesweets viatytuteraz tytuteraz
20:13
5576 ce32 500
Reposted fromsissikaiserin sissikaiserin viatytuteraz tytuteraz

February 05 2019

mops
14:29
0586 b195 500
Reposted fromtoolong toolong via100suns 100suns
mops
14:03
3852 c6e7
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl